Lej et kontor

EB13 udvikles løbende til et sted, som kan være ankerpunkt  for mange spændende erhvervstiltag i Østjylland. Her skabes innovation og vækst. Huset lægger med jævne mellemrum lokaler til forskellige udefrakommende arrangementer og inspirationsmøder, og husets lejere kittes også sammen i sociale arrangementer.

Således er der nogle gange en stemning af stille koncentration i dele af huset, mens det andre steder summer af aktivitet og inspiration. Og sparring med kollegaer over fælles frokost eller en kop kaffe giver ofte nye ideer og muligheder får vinger. Til glæde og inspiration for alle.

 

Inspirerende omgivelser

Visionen er også at skabe et fleksibelt hus med plads til mange spændende arbejdspladser. Der er mange fordele ved, at virksomhederne deles om faciliteter i kopirum, mødelokaler og kantine. Sådan er det muligt også for mindre virksomheder at få adgang til funktioner, som ellers ville være økonomisk tunge. Med disse “stordriftsfordele” sparer din virksomhed omkostninger.