Priser

Alle nævnte priser er ekskl. moms.

Leje pr. mdr. pr. 1/3 2019: 126,69 kr. pr. netto m2. Pristalsreguleres årligt med 3 %.

Fællesudgifter: For hvert lejemål er et fordelingstal, som benyttes til fordeling af de fælles udgifter efter det faktiske forbrug.

 

Eksempel:
Kontorareal 15 m2

  • Månedlig leje Kr. 1.900,30 (svarende til 126,69 kr. pr. m2 / mdr.)

  • + a conto til fællesudgifter kr. 397,65, som betales pr. mdr. (svarende til 26,51 kr. pr. m2 / mdr.)
    + a conto til IT-drift kr. 63,75, som betales pr. mdr. (svarende til 4,25 kr. / mdr.)
    Fællesudgifter indeholder:
    Alarm, rengøring og møblering af fællesarealer, adgang til fælles kantine og mødelokaler, toiletter, adgang til printer, kopimaskine, forsikring, ejendomsskatter, renovation, administration, snerydning, havemand, udvendig vinduespudsning; samt a conto el, vand og varme.

  • Depositum: Kr. 5.701,05 svarende til 3 måneders leje.