Dlmø

 

 

 

DLMØ

Dansk Landbrug Midt- og Østjylland (DLMØ) blev dannet maj 2008, som resultat af kommunalreformen i 2007 og for at matche Region Midt på en række områder. Bag fællesforeningen står fem fremsynede landboforeninger i det østlige af Region Midt - som afspejles i vores navn. Der er godt 2000 aktive medlemmer i 2016.
Det er følgende Landboforeninger:

  • Djursland Landboforening
  • Landboforeningen Kronjylland
  • Landboforeningen Odder - Skanderborg
  • Samsø Landboforening
  • Østjysk Landboforening


Formålet med DLMØ er at varetage en række faglige og erhvervspolitiske opgaver i fællesskab vedr. planlægning, miljø, EUs Vandrammedirektiv og Natura 2000. Opgaverne kunne bl.a. være:

  • At sikre landmænds interesser inden for miljø og natur i
    fht. øvrige myndigheder og interesseorganisationer
  • At arbejde sammen med andre landboorganisationer
  • At repræsentere landbruget over for offentlige myndigheder 

 

Kontaktoplysninger:
DLMØ · Dansk Landbrug Midt-Østjylland
Att.: Helge Kjær Sørensen
Boulevarden 13
8300 Odder

Tlf. 4043 0769
hks@dlmo.dk
www.dlmo.dk