Landboforeningen

  

 

 

 

Formål 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske samt deres sociale og kollegiale interesser.
Det er herunder foreningens formål:
-
at sikre medlemmernes rettigheder, indtjenings- og udviklingsmuligheder,
- at fremme landbofamiliernes dialog med og omdømme i det omgivende samfund.

Landboforeningens 432 medlemmer får i dag tilbudt landbrugsfaglig rådgivning via LMO I/S, som er ejet af 8 landboorganisationer, www.lmo.dk 
Vi har styrket vores erhvervspolitiske arbejde via www.dlmo.dk som også har adresse i Erhvervshuset Boulevarden 13, www.eb13.dk som er et kontorfællesskab etableret i det tidligere landbocenter.    

  

Kontaktoplysninger:
Landboforeningen Odder-Skanderborg
At.: Helge Kjær Sørensen
Boulevarden 13
8300 Odder

Mobil 4043 0769
hks@lbfos.dk
www.lbfos.dk
Facebook: Landboforeningen Odder-Skanderborg